Поверителност

Лични данни

Чл. 17.
  1. sinnertoys.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
  2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, sinnertoys.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
  3. sinnertoys.com има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@sinnertoys.com
  4. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за sinnertoys.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 18. sinnertoys.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  1. е получил изричното съгласие на Клиента;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  3. sinnertoys.com е длъжно да предостави информацията по силата на закона.